03.03.2022.

Objavljeni javni pozivi za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti

Objavljeno u kategorijama: Novosti, Gospodarstvo i komunalna djelatnost

MRRFEU pozivi


Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske te objavilo javne pozive za iskaz interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti u trajanju do 28. ožujka 2022. godine.

Podsjetimo, Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske je zajednička inicijativa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i pet županija sjeverne Hrvatske (Koprivničko-križevačka županija zajedno s Krapinsko-zagorskom, Međimurskom, Varaždinskom i Zagrebačkom županijom) kojom će se pružiti podrška jačanju konkurentnosti sjeverne Hrvatske kroz izradu strateškog i provedbenog okvira za korištenje fondova Europske unije u razdoblju 2021. – 2027. u okviru Integriranog teritorijalnog programa kroz koji je predviđena alokacija 400 milijuna eura od čega je 100 milijuna eura namijenjeno za sjevernu Hrvatsku.

Javni pozivi su prvenstveno usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti (u daljnjem tekstu: RLV).

RLV Sjeverne Hrvatske su:

 • RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske;
 • RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske;
 • RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske;
 • RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske;
 • RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske.

Dionici RLV-ova Sjeverne Hrvatske uz podršku MRRFEU-a, resornih tijela državne uprave i regionalnih koordinatora u narednim mjesecima izradit će Akcijske planove za razdoblje 2022.-2023. te će time biti sukreatori javnih politika usmjerenih na industrijsku tranziciju.

Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021.–2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike, koji se planiraju objaviti krajem 2022. godine i kojima će se dati podrška dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Akcijskim planovima podržat će se:

 • strateška partnerstva za inovacije između velikih poduzetnika i MSP-ova s ciljem  diversifikacije i modernizacije regionalnoga gospodarstva, odgovora na ključne društvene

izazove Sjeverne Hrvatske i omogućavanja zelene i digitalne tranzicije;

 • inovacijski klasteri s ciljem povezivanja dionika RLV-a iz poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora;
 • jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše RLV-a;
 • razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Prijavitelj javljanjem na neki od javnih poziva iskazuje interes za sudjelovanje u određenom RLV-u Sjeverne Hrvatske, kao dionik iz poslovnog sektora koji svojim radom može doprinijeti jačanju konkurentnosti i ostvarenju više dodane vrijednosti RLV-a i regionalnoga gospodarstva.

Prijavitelj mora ispuniti sljedeće kriterije prihvatljivosti:

 • imati sjedište/podružnicu i poslovati na području Sjeverne Hrvatske;
 • svojim aktivnostima doprinositi razvoju barem jedne od prioritetnih niša određenog RLV-a Sjeverne Hrvatske;
 • obavljati jednu ili više funkcionalnih uloga u određenom RLV-u Sjeverne Hrvatske.

Prijavitelj svoj iskaz interesa podnosi na obrascu koji je dio dokumentacije Javnog poziva za iskaz interesa.

Više informacija o navedenom: https://strukturnifondovi.hr/javni-poziv-za-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/javni-poziv-iskaz-interesa-za-sudjelovanjem-u-regionalnim-lancima-vrijednosti-sjeverne-hrvatske/.

Izvor: PORA Regionalna agencija KKŽ

Izvor fotografije: strukturnifondovi.hr

Služba ureda župana

Pročitano 1129 puta