Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-05-15

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Pružanje ugostiteljskih usluga - ostali ugostiteljski objekti za smještaj


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema adresi ugostiteljskog objekta – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem aplikacije Središnjeg turističkog registra eTurizam - https://gov.hr/hr/
 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica - 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

 Propisi:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine” broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekta iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj („Narodne novine“ broj 54/16, 69/17).
 • Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine" broj 156/22.) - Tar. br. 14.

Obveznik: 

 • trgovačka društva, zadruge i obrtnici, kao  i drugi navedeni u članku 5. Stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21), registrirani za dobavljanje ugostiteljske  djelatnost dužni su prije početka  obavljanja ugostiteljske djelatnosti temeljem članka 20. stavak 1. i stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (“Narodne novine” broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21) podnijeti ovom Upravnom odjelu zahtjev za utvrđivanjem minimalnih  uvjeta  (kategorizacije),  odnosno zahtjev  za nastavkom  obavljanja djelatnosti.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara - za ugostiteljski objekte vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, a koji se nalaze u zgradi čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m²
 • Potvrda o odvozu komunalnog otpada, izdana od nadležnog komunalnog poduzeća
 • Dokaz da je objekt priključen na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema dokaz da je to riješeno sukladno posebnim propisima
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka)Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ostalih grijaćih tijela (klima uređaja, grijalice, peći i sl.), ukoliko se nalaze u objektu
 • Rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke (izdaje Ministarstvo zdravstva)
 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija
 • Dokazi za uporabu građevine sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva površina, visina i opis prostorija 
 • Dokaz o pravu korištenja stambenog objekta odnosno poslovnog objekta (ugovora o zakupu ili izvatka iz zemljišne knjige)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavoda za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o registraciji (izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, izvadak iz Obrtnog registra za fizičke osobe)
 • Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
  • Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun broj: HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB)
 • vrsta: pansion
  • do 100 smještajnih jedinica - 92,91 eura
  • preko 100 smještajnih jedinica - 139,36 eura
 • vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor - 18,58 eura
 • vrste: Prenoćište, Učenički dom ili Studentski dom ili Akademis, Odmaralište za djecu, Hostel, Lovački dom, Planinarski dom, Objekt za vrstu robinzonski smještaj - 27,87 eura

Obrasci:

document ZAHTJEV OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

document ZAHTJEV ODJAVA OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos