Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-11

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Djelatnost trgovine


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema mjestu  prodajnog objekta – Koprivnica, Đurđevac, Križevci.

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem web stranice: eUred za djelatnost trgovine - www.mtu.mingo.hr
 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica - 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

 Propisi:

 • Zakon o trgovini („Narodne novine" broj 87/08, 116/08,  76/09 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,  114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/23)
 • Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica („Narodne novine” broj 66/09, 108/09, 8/10, 108/14)
 • Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo („Narodne novine” broj 39/09, 46/15),
 • Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine" broj 58/07, 72/07) Zakona o gradnji („Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta

Obveznik: Svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje kupnje i prodaje robe (trgovac) kao i ostale pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti, kad svoje proizvode prodaju na malo (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, udruge, zadruge, ustanove, gospodarski ribari i dr.).

Iznimno, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama Zakona, ukoliko je za isti prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine, ako se ne radi o robi opasnoj za život i zdravlje ljudi i životinja te prirodu i okoliš.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • Dokaz o ispravnosti električnih instalacija, ventilacije i sl.
 • Dokaz za uporabu građevine sukladno odredbama Zakona o gradnji
 • Grafičko rješenje u kojem je vidljiva površina, visina i opis prostorija
 • Dokaz o pravu korištenja prodajnog objekta (Izvadak iz zemljišne knjige, Ugovor o zakupu poslovnog prostora, Ugovor o zakupu javne površine i sl.)
 • Obavijest o razvrstavanju Državnog zavod za statistiku (samo trgovačka društva)
 • Dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe)
 • Dokaz o ispravnosti/funkcionalnosti ventilacije kada se obavlja trgovina sredstvima za zaštitu bilja i kada se unutar trgovine obavlja termička obrada hrane
 • Rješenje o provedenim mjerama za zaštitu od buke (izdaje Ministarstvo zdravstva)
 • Dokaz o ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija (dokaz o funkcionalnosti i održavanju dimnjaka) ako u prodajnom objektu postoji plinska instalacija
 • Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe
  • Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun   HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB 
   • za prodajne objekte površine do 200 m²…………………………………..……… 17,25 eura
   • za prodajne objekte površine veće od 200 m²…………………………………..… 37,16 eura
   • za prodajne objekte u kojima se djelatnost trgovine obavlja izvan prodavaonica … 6,64 eura

Obrasci:

document ZAHTJEV MTU TRGOVINA

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos