Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-05-05

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema adresi sjedišta prijevoznika – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica – 048/658 211, 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine" broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite  potrebe („Narodne novine“ broj 50/18, 56/19, 107/20, 147/21, 71/22)

Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost  je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te  koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Vozila koja se koriste za prijevoz za vlastite potrebe moraju biti u vlasništvu prijevoznika koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe ili moraju biti uzeta u zakup od strane prijevoznika na temelju ugovora o zakupu ili leasingu ili moraju biti na raspolaganju za korištenje  temeljem druge osnove ( podzakup i sl.).

Vozila kojima prijevoznik obavlja prijevoz za vlastite potrebe moraju biti označena i  opremljena sukladno propisu iz čl. 13. st.7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Prijevoznik koji obavlja prijevoz za vlastite potrebe isto je dužan prijaviti nadležnom upravnom tijelu županije u kojoj ima sjedište ili prebivalište.

Nadležno upravno tijelo za poslove prometa prijevozniku rješenjem izdaje Prijavu prijevoza za vlastite potrebe.

Prijava prijevoza za vlastite potrebe izdaje se na neodređeno vrijeme.

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • dokaz da je prijevoznik vlasnik vozila kojim se obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe - preslika prometne dozvole, ili  dokaz da ima pravo korištenja vozila - Ugovor o zakupu  vozila  ili  Ugovor leasingu
 • dokaz da je osoba koja upravlja vozilom kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe zaposlena kod prijevoznika - dokazuje se ugovorom o radu ili prijavom na mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • da vozilo kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe ispunjava uvjete koji se odnose na starost, uređaje i opremu vozila - dokazuje se potvrdom/dokumentom koju izdaje stanica za tehnički pregled vozila
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:
Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata - Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun  HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB podnositelja zahtjeva

 • 66,36 eura - za izdavanje prijave prijevoza za vlastite potrebe
 • 4,65 eura - za izdavanje izvoda prijave prijevoza za vlastite potrebe za pojedino vozilo

Obrasci:

document ZAHTJEV - PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos