Datum zadnjeg ažuriranja: 2023-05-05

Jedinstveni digitalni pristupnikcroatia flagunited kingdom flag

your europe logo

Licencija za pružanje kolodvorskih usluga


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu prema adresi sjedišta prijevoznika – Koprivnica, Đurđevac, Križevci

Način podnošenja zahtjeva:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt

 • e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • telefon:
  • Koprivnica - 048/658 108, 048/658 109
  • Križevci - 048/720 325
  • Đurđevac - 048/818 423

Propisi:

 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine" broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)
 • Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa („Narodne novine“ broj 50/18)
 • Pravilnik o autobusnim kolodvorima („Narodne novine“ broj 57/18)

 Temeljem članka 99. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o licencijama u djelatnosti cestovnog prometa djelatnost pružanja kolodvorskih usluga može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik, koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • da je registrirana za obavljanje te djelatnosti
 • da ima u vlasništvu ili zakupu objekt autobusnog kolodvora te koja ima licenciju za obavljanje te djelatnosti
 • da ispunjava uvjet stručne osposobljenosti, zaposlenosti osoba odgovornih, za prijevoz (upravitelj prijevoza je prijevoznik osobno ili zaposlena stručna osoba koja ispunjava uvjete za upravitelja prijevoza):
  • položen ispit o stručnoj osposobljenosti, ili
  • ovlaštena osoba odgovorna za prijevoz sa VSS cestovnog smjera, ili
  • ovlaštena osoba odgovornu za prijevoz sa VŠS  cestovnog smjera, ili
  • sklopljen ugovor o obavljanju poslova upravitelja prijevoza s fizičkom osobom koja je stručno osposobljena za upravitelja prijevoza, odnosno s pravnom osobom koja ima zaposlenog stručno osposobljenog upravitelja prijevoza
 • dobar ugled - podatke o dobrom ugledu pribavit će ovo upravno tijelo po službenoj dužnosti

„(1) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, nema pravna osoba ili upravitelj prijevoza u pravnoj osobi te fizička osoba – obrtnik ili druga fizička osoba:

 • koja je pravomoćnom presudom proglašena krivom za počinjenje kaznenog djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII. Kaznenog zakona), okoliša (glava XX. Kaznenog zakona), opće sigurnosti (glava XXI. Kaznenog zakona), sigurnosti prometa (glava XXII. Kaznenog zakona), imovine (glava XXIII. Kaznenog zakona), gospodarstva (glava XXIV. Kaznenog zakona), kaznenog djela krivotvorenja (glava XXVI. Kaznenog zakona) ili zbog kaznenog djela povrede službene dužnosti (glava XXVIII. Kaznenog zakona)
 • kojoj je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti cestovnog prijevoza ili
 • koja je osuđena za druga kaznena djela na kaznu zatvora.

(2) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, također nema osoba koja je u zadnje tri godine do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije pravomoćnom presudom suda nadležnog za prekršajne predmete ili pravomoćnim prekršajnim nalogom nadležnog tijela, više od dva puta bila kažnjena za teži prekršaj povezan s obavljanjem djelatnosti cestovnog prijevoza putnika ili tereta, teži prekršaj iz područja sigurnosti cestovnog prometa, prijevoza opasnih tvari, nezakonitog rada i zapošljavanja, nelojalne konkurencije, odnosno za postupanja u suprotnosti s odredbama međunarodnih ugovora.

(3) Težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 35.000,00 kn/4.645,30 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna), odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 20.000,00 kn/2.654,46 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za prijevoznike koji obavljaju autotaksi prijevoz putnika, težim prekršajem iz stavka 2. ovoga članka smatra se prekršaj za koji je zakonom propisana novčana kazna za pravnu osobu i fizičku osobu – obrtnika u iznosu od najmanje 25.000,00 kn/3.318,07 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna), odnosno za odgovornu osobu ili drugu fizičku osobu u iznosu od najmanje 10.000,00 kn/1.327,23 € (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kuna).

(5) Dobar ugled, u smislu ovoga Zakona, osoba iz stavka 1. ovoga članka iznova stječe nastupanjem rehabilitacije, sukladno posebnim propisima kojima se regulira prekršajna i kaznena odgovornost pravnih i fizičkih osoba.

(6) Prilikom ocjene dobrog ugleda primjenjuje se metodologija izračuna učestalosti ponavljanih povreda ovisno o broju vozača s kojima upravlja upravitelj prijevoza, sukladno odredbama Priloga II. iz Uredbe Komisije (EU) 2016/403 te odredbi članka 6. stavka 2. točke a) Uredbe (EZ) br. 1071/2009.“

Uz zahtjev stranka je dužna priložiti:

 • dokaz o pravu raspolaganja prostorom
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji
 • dokaz o stručnoj osposobljenosti
 • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi

Upravna pristojba:

Tar. br. 15. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 156/22):

Upravna pristojba – uplata - Državni proračun Republike Hrvatske, žiro-račun  HR1210010051863000160, poziv na broj (64) 5002-27669-OIB podnositelja zahtjeva

 • 139,36 eura - za izdavanje licencija za obavljanje djelatnosti kolodvorskih usluga

Obrasci:

document ZAHTJEV - IZDAVANJE LICENCIJE ILI IZVODA

Za dodatna pitanja molimo vas koristite sljedeću kontakt formu:

Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos
Neispravan unos

Sigurnosni kod:

Pogrešan unos