20.05.2022.

Javna rasprava o Prijedlogu V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije