17.05.2022.

Informacija o zahtjevu za OPUO - Uređenje potoka Gliboki u naselju Rasinja, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin