01.03.2022.

Javni poziv za tekući projekt T 100050 – Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave