05.02.2024.

Javna nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju i energetsku obnovu osnovnih škola i dvorana

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 2.2.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0000648. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 22.02.2024., 09:00 sati.

Pročitano 666 puta