29.05.2024.

Nabava usluge izrade promotivnih materijala za projekt „Bolenov dravski put“

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 29.5.2024. godine, a obrazac Poziva za dostavu ponuda sa popratnom dokumentacijom dostupni su pod brojem objave 2024/S JavPoz-0000415. Rok za dostavu ponuda je 06.6.2024., 8:00 sati.

Pročitano 250 puta