Odaberi Toggle Title Preuzmi
pdf Prethodna ocjena za ekološku mrežu Seizmičko snimanje „GT Leščan-3D-2024“ na istražnom prostoru geotermalne vode Leščan na području Grada Đurđevca, Općine Kalinovac i Kloštar Podravski Preuzmi (pdf, 333 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat obnove Starog grada Veliki Kalnik – „Nevidljivi Kalnik“, nositelja zahvata Općina Kalnik Preuzmi (pdf, 325 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat snimanja magnetotelurskih podataka Leščan-MT-2024, nositelja zahvata INA d.d. Preuzmi (pdf, 345 KB)
pdf Rješenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat konverzije degradirane šume u k.o. Miholjanec i k.o. Zdelice, nositelj zahvata ATLAS d.o.o. Preuzmi (pdf, 334 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat sječe šume u k.o. Hudovljani, nositelj zahvata Slađana Mazuh Preuzmi (pdf, 318 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat sječe šume u k.o. Koprivnica, nositelj zahvata Milan Mihelčić Preuzmi (pdf, 318 KB)
pdf Rješenje Glavne ocjene za ekološku mrežu – vodna građevina na rijeci Muri, desna obala Preuzmi (pdf, 255 KB)
pdf Rješenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat sanacije štete od poplava na obali jezera Šoderica, Općina Legrad Preuzmi (pdf, 1.71 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Polum – Medenjak 47“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica Preuzmi (pdf, 328 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Jazmak – Kosturač – Buk - Drobna“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica Preuzmi (pdf, 333 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Mesarica – Plavo 4“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica Preuzmi (pdf, 332 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Polum – Medenjak 97“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica Preuzmi (pdf, 331 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat šumske ceste „Đurđevačka Bilogora 7“, HŠ d.o.o. UŠP Koprivnica Preuzmi (pdf, 332 KB)
pdf Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu izgradnje objekta za povremeno stanovanje u k.o. Hlebine ( lokacija Gabajeva Greda) Preuzmi (pdf, 343 KB)
pdf Prethodna ocjena Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Općinu Gola Preuzmi (pdf, 1.69 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata prenamjene travnate površine u oranicu k.č.br. 808, k.o. Gola na području Općine Gola Preuzmi (pdf, 1.15 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata prenamjene travnate površine u oranicu k.č.br. 2282, k.o. Gola na području Općine Gola Preuzmi (pdf, 1.49 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene zahvata „Tematska ruta Halaš čarda – modernizacija i asfaltiranje postojeće makadamske ceste od naselja Legrad do ušća Mure u Dravu” u JLS Legrad Preuzmi (pdf, 1.48 MB)
pdf Rješenje prethodne ocjene za zahvat postavljanja opreme (promatračnica, nadstrešnica, info table i dr.) u JLS Legrad, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije Preuzmi (pdf, 1.49 MB)
pdf Rješenje ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu redovnog održavanja vodotoka i osiguranja protočnosti za evakuaciju velike vode i odvodnje na šest lokacija na području Šumarije Križevci, GJ Kalnik – Kolačka, Općina Kalnik Preuzmi (pdf, 1.74 MB)