Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-30

Rješenje/licencija za pružanje socijalnih usluga


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt:

Maja Blažek

Pročelnica

Antuna Nemčića 5, prizemlje, dvorišni dio, soba 13

Koprivnica 48000

+385 48 658 225

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti

Popis propisa vezanih uz uslugu:

 • (Zakon o socijalnoj skrbi, NN 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23;
 • Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga, NN 110/22

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi i Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

Dokumentacija:

 1. Rješenje o upisu u odgovarajući registar (fotokopija)
 2. Za radnike
  1. popis osoba (ime i prezime, adresa, radno mjesto) koje pružatelj ima zaposlene ili namjerava zaposliti
  2. dokaz o posjedovanju odgovarajuće stručne spreme za stručne i druge radnike
 3. Dokazi o građenju za objekt koji je predviđen za pružanje socijalnih usluga , uključujući i uporabnu dozvolu (ili rješenje o izvedenom stanju ako je objekt prolazio kroz legalizaciju)
 4. Projektna dokumentacija iz koje su vidljivi uvjeti prostora tj. veličina, raspored i namjena prostorija
 5. Dokazi da prostor i oprema u objektu koji se koriste za za pružanje socijalnih usluga udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima i to :
  1. Pregled i ispitivanje električne instalacije u dijelu zaštite od izravnog i neizravnog dodira,
  2. Pregled i ispitivanje gromobranske instalacije,
  3. Pregled i ispitivanje plinskih instalacija
  4. Pregled i ispitivanje toplinskih instalacija,
  5. Kontrola dimnjaka,
  6. Analitičko izvješće o vodi za piće
  7. Ispitivanje vodonepropusnosti septičke taložnice (ako objekt nije priključen na javnu kanalizaciju)
  8. Ispitivanje radnog okoliša – mikroklime, osvijetljenosti, prozračivanja (klimatizacije), buke i akustike
  9. Ispitivanje klimatizacijskih uređaja
  10. Izrađen plan evakuacije te označen put evakuacije i izlazi (u slučaju požara its.).
  11. Potvrda o provedenom osposobljavanju i provjeri osposobljenosti za rad na siguran način, evakuaciju i spašavanje u smislu Zakona o zaštiti na radu
  12. Ispitivanje strojeva i uređaja s povećanom opasnošću
  13. Važeću ispravu o zaštiti od požara i sustava za dojavu požara- ukoliko se pružaju usluge smještaja
 6. Vlasnički list ili ugovor o najmu prostora
 7. Odluka o osnivanju ustanove (fotokopija)-ukoliko se osniva ustanova
 8. Nacrt prijedloga statuta doma-ukoliko se osniva ustanova
 9. Rješenje Ministarstva o ispunjavanju uvjeta za pružanje socijalnih usluga- ukoliko je Ministarstvo (ranije) izdavalo takvo rješenje

Upravne pristojbe:

Sukladno Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) naplaćuje se pristojba u iznosu od 9,29 € (70,00 kn) državnih biljega. Oslobođenja od plaćanja pristojbi propisana su člankom 8. Zakonom o upravnim pristojbama (NN 115/16, 114/22).

Obrasci:

document Rješenje licencija pružanje socijalnih usluga obrazac zahtjeva i popis potrebne dokumentacije