Datum zadnjeg ažuriranja: 2024-01-30

Jednokratna novčana pomoć


Nadležno tijelo: Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstveno socijalne djelatnosti - Koprivnica, Križevci, Đurđevac

Način podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava/usluge:

 • putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • osobnim dolaskom u nadležno upravno tijelo

Kontakt:

 • Koprivnica – 048/658-144, 658-154
 • Križevci – 048/720-329
 • Đurđevac – 048/818-429

Popis propisa vezanih uz uslugu:

 • Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19. i 84/21.)
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (NN 12/18. i 56/22.)

Uvjet ostvarenja prava/usluge:

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:

 1. teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale zbog nesretnog slučaja
 2. teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale zbog nesretnog slučaja
 3. prirodne nepogode ili katastrofe koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva
 4. smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu ili
 5. novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice.

Gore navedene osobe NE MOGU ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako

 1. su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva ostvarili ukupno novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice
 2. su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili korisnici motornog vozila koje im ne služi za podmirenje osnovnih životnih potreba
 3. su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
 4. su na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora i
 5. su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva po istoj situaciji već ostvarili pravo na jednokratnu novčanu pomoć po osnovi drugog propisa.

Dokumentacija:

 1. Obrazac broj 3 (stranica 4 obrasca document Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba )
 2. Obrazac broj 4 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova kućanstva) (stranica 5 obrasca document Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba
 3. kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila ili nekretnina
 4. pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je brak korisnika razveden kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih

Upravne pristojbe:

Upravna pristojba se ne plaća.

Obrasci:

document Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba