Zamjenici župana

Darko Sobota

Prekid službe 21.07.2020. Od 22.07.2020. zastupnik u 10. sazivu Hrvatskoga sabora.

Ratimir Ljubić

Sjedište: Nemčićeva 5/1
Telefon: 048/658-204
Fax: 048/658-205
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Župan ima dva zamjenika.
Zamjenici župana biraju se na način i po postupku propisanom za izbor župana.
Zamjenici župana pomažu županu u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, te obavljaju i druge poslove koje im povjeri župan.
Župan može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima župana posebnim aktom.
Zamjenici župana dužnost obavljaju profesionalno.