03.04.2024.

Javna nabava građevinskih radova na prilagodbi Osnovne škole Koprivnički Bregi za potrebe CDŠ

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.4.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0003044,. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.04.2024., 09:30 sati.

Pročitano 631 puta