03.04.2024.

Javna nabava građevinskih radova na prilagodbi Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy Gornja Rijeka za potrebe CDŠ

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 3.4.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0003039. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 23.04.2024., 09:00 sati.

Pročitano 625 puta