10.05.2023.

Javna nabava radova ugradnje dizala na zgradi Koprivničko-križevačke županije – ponovljeni postupak

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 9.5.2023. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/S 0F2-0020112. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 31.5.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1426 puta