Godišnji plan objave javnih poziva


Godišnji plan objave javnih poziva (2024)


Redni broj Naziv javnog poziva (okvirni) Nadležni upravni odjel/služba Okvirni datum izlaska
1. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika u 2024. godini Služba ureda župana 8.1.2024
2. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija u 2024. godini Služba ureda župana 8.1.2024
3. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom u 2024. godini Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 31.1.2024
4. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata umirovljenika u 2024. godini Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 31.1.2024
5. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i slobodnih aktivnosti za 2024. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 31.1.2024
6. Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2024. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 31.1.2024
7. Javni poziv za Tekući projekt T100050 sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave Služba ureda župana 1.2.2024
8. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2024. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.3.2024
9. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije u 2024. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.3.2024
10. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.3.2024
11. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.3.2024
12. Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju na području Koprivničko-križevačke županije u 2024. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.3.2024
13. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za višegodišnje nasade po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.3.2024
14. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za osiguranje u poljoprivredi po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.3.2024
15. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za pčelarsku proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.3.2024
16. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi za industrijsku proizvodnju povrća po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.3.2024
17. Javni poziv za potporu male vrijednosti u poljoprivredi za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.3.2024
18. Potpora male vrijednosti u poljoprivredi – Sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 12.3.2024
19. Aktivnost A-100032 Turističke manifestacije županijskog značaja Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 12.3.2024
20. Javni poziv za A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 12.3.2024
21. Javni poziv T 100093 Potpore male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 12.3.2024
22. Javni poziv za T 100004 Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 12.3.2024
23. Javni poziv za subvencionirane kredite po HBOR-ovom programu "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 18.3.2024
24. Javni poziv za subvencionirane kredite po HBOR-ovom programu "Investicije privatnog sektora" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 18.3.2024
25. Javni poziv za A 100199 Potpora za samozapošljavanje START UP Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 18.3.2024
26. Javni poziv za kredite po projektu "Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 18.3.2024
27. T 100055 Financiranje programa i projekata udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.4.2024
28. A 1000158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.5.2024
29. Javni poziv za potporu male vrijednosti u poljoprivredi za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 6.5.2024
30. Javni poziv za Aktivnosti: A-100089 Poticanje istraživanja i razvoja poljoprivrede  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 4.6.2024
31. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2024. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran Služba ureda župana 15.6.2024
32. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 30.9.2024
33. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2025. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 30.9.2024
34. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2024./2025. akademskoj godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine rujan 2023.

Godišnji plan objave javnih poziva (2023)


Redni broj Naziv javnog poziva (okvirni) Nadležni upravni odjel/služba Okvirni datum izlaska
1. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja radijskih i televizijskih nakladnika Služba urada župana 20.01.2023.
2. Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih publikacija Služba urada župana 20.01.2023.
3. Javni poziv za tekući projekt T100050 Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave Služba urada župana 06.02.2023.
4. Javni poziv za sufinanciranje projekata udruga u 2023. godini ugovorenih u okviru natječaja Saveza Alpe Jadran  Služba urada župana 01.05.2023.
5. Javni poziv za promidžbu i marketing po direktivi 1407 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
6. Potpora male vrijednosti za gospodarstvo po direktivi 1407 za gospodarske subjekte do 50 zaposlenih osoba Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
7. Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
8. Javni poziv za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
9. Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj županije u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
10. Javni poziv za sufinanciranje rashoda jedinice lokalne samouprave za dezinsekciju  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 24.02.2023.
11. Potpore male vrijednosti za ulaganje u materijalnu imovinu na poljoprivrednom gospodarstvu po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
12. Potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
13. Potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
14. Javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programu "Poduzetništvo mladih, žena i početnika"  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
15. Javni poziv poslovnim subjektima privatnog sektora za korištenje subvencioniranih kredita po programu "Investicije privatnog sektora" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
16. Javni natječaj za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastite potrebe Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 06.03.2023.
17. Potpore male vrijednosti za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta i arondaciju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
18. Potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
19. Potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
20. Potpora male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
21. Potpora male vrijednosti - sufinanciranje kamata za poljoprivrednu proizvodnju po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
22. Potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća po direktivi 1408 Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
23. Potpora za samozapošljavanje "START UP"  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
24. Javni poziv za poduzetničke kredite po projektu "Obrtna sredstva za mikro i male poduzetnike" Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
25. Javni poziv za financiranje projekata/programa udruga za djelatnost gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja Koprivničko-križevačke županije Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
26. Potpora male vrijednosti za legalizaciju poljoprivrednih objekata Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
27. Javni poziv za Aktivnost A 100032 Turističke manifestacije županijskog značaja Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.04.2023.
28. Natječaj za dodjelu potpore/donacije za zaštitna sredstva za sprečavanje šteta od divljači u 2023. godini  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.07.2023.
29. Javni natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2023. godini Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 03.07.2023.
30. Javni poziv vlasnicima zemljišta bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije  Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu 29.09.2023.
31. Poziv za prikupljanje ponuda za obavljanje usluga iz Programa pomoć u kući za 2024. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 15.10.2023.
32. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja zdravstva i brige o osobama s invaliditetom za 2023. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 13.02.2023.
33. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga umirovljenika i osoba treće životne dobi za 2023. Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti 13.02.2023.
34. Natječaj za sufinanciranje udruga Domovinskog rata za 2023. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 13.02.2023.
35. Natječaj za sufinanciranje programa/projekata udruga s područja odgoja, obrazovanja i ostalih aktivnosti za 2023. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 13.02.2023.
36. Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi za 2024. godinu Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine 29.09.2023.
37. Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Koprivničko-križevačke županije u 2023./2024. akademskoj godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine rujan 2023.