19.04.2024.

Javna nabava usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju osnovnih škola i dvorana

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 18.4.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0003609. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.05.2024., 09:00 sati.

Pročitano 430 puta