30.01.2023.

Postupak javne nabave - Tiskarske usluge za 2023.g.

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 30.1.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/2023/S 0F2-0004147. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.2.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1506 puta