15.02.2024.

Javna nabava opreme za školske kuhinje

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 15.2.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0001042. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 6.03.2024., 09:00 sati.

Pročitano 770 puta