12.04.2024.

Javna nabava radova postavljanja fotonaponskih elektrana na školskim objektima

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 12.04.2024. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2024/S F02-0003428. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 17.5.2024., 09:30 sati.

Pročitano 549 puta