28.08.2023.

Usluga izrade strateške studije za VI. izmjene i dopune Prostornog plana Koprivničko-križevačke županije

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 28.08.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2023/ 0BP-03089. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 5.09.2023., 09:00 sati.


Pročitano 1573 puta