Potpisan ugovor o financiranju projekta Prilika za sve 6
06.10.2023.
Koprivničko-križevačkoj županiji prihvaćen je projekt Prilika za sve 6. Radi se o projektu kojem je svrha pružanje stručne podrške učenicima…