07.07.2022.

Postupak javne nabave - Oprema za Centar kompetentnosti u KKŽ - PONOVLJENI POSTUPAK ZA GRUPU 6

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 7.7.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0026121. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 4.8.2022., 09:00 sati.

Više informacija

  • Početak natječaja: 7.7.2022.
  • Završetak natječaja: 4.8.2022.
Pročitano 558 puta