08.06.2022.

Radovi adaptacije sanitarnih čvorova i garderoba dvorane Srednje škole Koprivnica

Nabava je objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave 08.06.2022. godine, a obrazac Poziva na nadmetanje i Dokumentacija za nadmetanje dostupni su pod brojem objave 2022/S 0F2-0022936. Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje je 28.06.2022., 09:00 sati.


Pročitano 495 puta